What are you looking for?

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

+40 376 300 337 int. 2

Lu - Vi : 10.00 - 13.00 / 15:00 - 18:00 (ora italiană)

 

Termeni si conditii

Termeni şi condiţii pentru rezervare

Utilizarea serviciilor Easy Market înseamnă acceptarea de către Utilizator a Condiţiilor Generale şi a Politicii de Confidenţialitate indicate în prezenta.

Continutul si utilizarea site-ului Easy Market

Rezervarea şi achiziţionarea produselor şi serviciilor de pe site-ul Easy Market este reglementată de condiţiile contractuale aplicate de furnizorii acelorași produse şi servicii. Fiecare utilizator are obligaţia să cunoască şi să accepte aceste Condiţii Generale înainte de a continua cu rezervarea şi/sau achiziţia. Colectarea, prelucrarea şi orice altă operaţiune referitoare la informaţiile furnizate în timpul procesului de achiziţie se realizează în conformitate cu Politica de confidenţialitate, parte integrantă a Condiţiilor generale. Utilizatorul are obligaţia să utilizeze Easy Market, funcţiile şi serviciile aferente exclusiv în scopuri legale, cu respectarea Condiţiilor Generale şi a condiţiilor contractuale care reglementează prestarea serviciilor.

Legaturi catre alte site-uri Easy Market

Easy Market conţine link-uri către site-urile web ale partenerilor noştri de afaceri sau ale terţilor. Publicarea hyperlink-urilor pe Easy Market se realizează în scop informativ şi ca referinţă pentru navigarea utilizatorilor şi nu implică nicio recunoaştere sau aprobare a acestora sau a conținuturilor asociate din partea Easy Market.
Easy Market nu exercită niciun control asupra conținuturilor, informaţiilor, serviciilor şi/sau produselor oferite de astfel de site-uri asociate şi nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru veridicitatea, acurateţea şi actualizarea informaţiilor publicate pe astfel de site-uri asociate. Dacă nu se arată altfel, publicarea pe Easy Market a unui hyperlink către o altă resursă de internet nu implică existenţa vreunei asocieri şi/sau afilieri comerciale între Easy Market şi administratorii site-ului asociat.
Easy Market nu răspunde sub nicio formă pentru obligaţiile stabilite în sarcina furnizorilor de produse şi/sau servicii, ci este responsabil exclusiv pentru acelea care decurg din calitatea sa de intermediar şi în orice caz în limitele prevăzute de lege în temeiul Decretului Legislativ nr. 62/2018 de punere în aplicare a directivei (UE) 2015/2302

Drepturi de autor

Acest site este destinat pentru uzul personal al utilizatorilor. Nu poate fi modificat, reprodus, duplicat, copiat, distribuit, vândut, revândut sau exploatat în niciun alt mod în scopuri comerciale. De asemenea, este interzisă utilizarea acestui site în scopuri ilegale sau interzise. Aceste condiţii vor putea fi modificate de Easy Market în orice moment.

Altele

Nicio rezervare, plată sau altă activitate pentru Serviciile de călătorie, având destinaţia Cuba, nu trebuie facilitată, organizată sau efectuată de către sau printr-o persoană fizică sau juridică rezidentă în Statele Unite, cu excepţia cazului în care este autorizată de legile SUA privind sancţiunile.
Agenţia de turism care achiziționează prin EM Revolution recunoaşte faptul că orice călătorie în Cuba a cetăţenilor şi rezidenților din Statele Unite este condiţionată de legile din Statele Unite, referitoare la embargoul Statelor Unite asupra Cubei şi, prin urmare, necesită o licenţă din partea guvernului Statelor Unite. Nu se vor efectua rambursări sau restituiri cu titlu de despăgubire pentru organizarea călătoriilor de orice fel, efectuate de cetăţenii sau rezidenții din SUA, în lipsa licențelor necesare.
Părţile declară faptul că vor respecta toate legile indiene aplicabile şi cerinţele din Actul privind gestionarea cursurilor valutare din 1999, inclusiv colectarea Detaliilor PAN ale tuturor clienţilor indieni care ar apela la structurile hoteliere din străinătate şi ale căror tranzacții constituie obiectul unei raportări în conformitate cu Sistemul de Remitere Liberalizată.


Descărcați fișierul în format PDF

Citește mai mult

Termeni si Conditii: Zboruri de Linie

Easy Market acţionează exclusiv ca intermediar de produse şi/sau servicii.
Easy Market informează agentul de turism că desfăşoară exclusiv activitatea de intermediere pentru serviciul de curse aeriene regulate, serviciu care nu poate fi clasificat ca operațiune tranzacțională pentru organizarea de pachete turistice şi, prin urmare, este reglementat de termenii şi condiţiile fiecărui serviciu în parte care constituie obiectul contractului, aşa cum se arată în continuare, respectiv îl invită să consulte cu atenţie condiţiile de transport pentru pasageri şi bagaje ale companiei aeriene selectate.
Rezervarea şi/sau combinarea zborurilor şi diferitelor produse şi/sau servicii furnizate de Easy Market sunt la discreţia totală a clientului final, care îşi asumă, astfel, toată responsabilitatea care decurge eventual din orice combinaţie a acestora. Easy Market nu este responsabil sub nicio formă pentru introducerea incorectă a datelor personale ale utilizatorilor în timpul procesului de achiziţie. Prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru consecinţele care rezultă din introducerea lor incorectă. În cazul produsului ZBORURI, Easy Market acţionează ca intermediar pentru companiile aeriene în vânzarea biletului de avion.
Tariful nu este confirmat până la emiterea biletului de avion. Easy Market nu răspunde sub nicio formă pentru obligaţiile stabilite în sarcina furnizorilor de produse şi/sau servicii, dar răspunde exclusiv de acelea care decurg din calitatea sa de simplu intermediar şi, în orice caz, în limitele prevăzute de lege, în temeiul art. 1, nr. 3 şi nr. 6, de la art. 17 la 23, de la art. 24 la 31 din Legea nr. 1084 din 27/12/1977 de ratificare şi executare a Convenţiei internaţionale privind contractul de turism (CCV), semnată la Bruxelles, la data de 23.4.1970 (limitată la părţile acelor prevederi care nu se referă la contractul de vânzare a pachetelor turistice şi până la abrogarea acestuia în temeiul art. 3 din Decretul legislativ nr. 79 din 23 mai 2011 – Codul turismului) şi al art. 51, alin. 2, 62 şi 65 din Decretul legislativ nr 21 din 21 februarie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, limitat la serviciul de transport persoane, şi intrarea ulterioară în vigoare a Decretului Legislativ 62/2018 (de punere în aplicare a Directivei UE 2015/2302).
Easy Market, în calitate de intermediar de turism, nu este răspunzător pentru neefectuarea totală sau parţială a călătoriilor, sejururilor sau a altor produse şi/sau servicii care fac obiectul contractului încheiat între clienţi şi furnizorul produselor şi/sau serviciilor respective. Agențiile de turism declară şi garantează că scutesc şi feresc Easy Market, precum şi persoanele afiliate sau controlate de aceasta, reprezentanţii, angajaţii, colaboratorii săi, precum şi partenerii săi, de orice obligaţie de compensare-despăgubire, inclusiv de cheltuielile de judecată, care ar putea să apară în sarcina acestora în legătură cu utilizarea produselor şi/sau serviciilor achiziționate de pe site.
Franciza de bagaj nu este niciodată garantată de Easy Market şi trebuie verificată întotdeauna direct cu compania aeriană, care la discreţia sa, poate să nu o includă în tariful biletului. În acest caz, trebuie să verificaţi cu transportatorul ce anume trebuie făcut pentru a putea îmbarca bagajele în cală. Autorizarea şi dispoziţiile depind de compania aeriană.
Conform legii, agențiile de turism exonerează Easy Market pentru orice întârzieri, daune sau pierderi legate de transporturi, anularea zborurilor sau alte inconveniente cauzate de companiile aeriene, chiar şi în temeiul Regulamentului 261/04/CE care stabileşte reguli comune în materie de compensare şi asistenţă pentru pasageri în caz de refuz la îmbarcare, anulare a zborului şi întârziere prelungită.

Informaţiile de pe site

Intermediarul se angajează să depună orice efort rezonabil pentru a se asigura că informaţiile conţinute pe site şi referitoare la serviciile oferite de companiile aeriene sunt corecte şi actualizate. Cu toate acestea, informaţiile conţinute pe site sunt oferite de furnizori terţi. Prin urmare, în măsura permisă de legea aplicabilă, intermediarul nu poate fi considerat responsabil pentru acurateţea şi precizia acestora.

Documente de calatorie

Este obligaţia agentului de turism să se asigure că utilizatorul deţine documente de identitate, vize şi certificate de sănătate valabile, necesare pentru a intra în ţările care fac parte din obiectul itinerariului, singura sa responsabilitate fiind aceea de a respecta toate legile şi reglementările din Statele de plecare, tranzit şi destinaţie.
Easy Market îşi declină orice responsabilitate pentru nerespectarea oricăreia dintre aceste cerinţe. În faza de rezervare, trebuie să acordați o atenţie deosebită completării câmpurilor referitoare la numele şi prenumele pasagerilor, care trebuie să corespundă exact cu datele indicate în documentul de identitate personal. De fapt, transportatorul va putea accepta şi îmbarca doar pasagerul al cărui nume apare pe bilet.
Nu veţi avea dreptul la nicio rambursare în cazul în care vi se interzice accesul la bordul aeronavei pentru că nu aţi prezentat documentele solicitate sau dacă le-aţi prezentat cu data de valabilitate expirată. Pasagerul este singura persoană responsabilă pentru deținerea documentelor necesare.
Pentru informaţii despre documentele necesare pentru intrarea în diferitele ţări, înainte de a face orice achiziţie, vă recomandăm să consultați site-ul Ministerului Afacerilor Externe

Prezentarea la ghișee pentru ridicarea biletelor, check-in şi îmbarcare

Pentru a ridica biletele şi a finaliza formalităţile de acceptare la timp, pasagerul trebuie să se prezinte direct la aeroport la ghişeul de check-in, având asupra lui un document de identitate valabil pentru îmbarcare. Este recomandat să vă prezentaţi la ghişeul de check-in cu cel puţin 2,5 ore înainte de plecarea zborului pentru a finaliza formalităţile de îmbarcare. Constituie excepţie pasagerii care tranzitează sau se duc în SUA, aceştia având obligaţia de a sosi în aeroport cu cel puţin 3 ore înainte de plecarea zborului şi de a se prezenta în timp la porțile de îmbarcare. Rezervarea indică ora de plecare a aeronavei; în cazul în care utilizatorul nu se prezintă la timp la ghişeul de check-in sau la poarta de îmbarcare sau nu deţine documentele necesare sau se află în orice caz în imposibilitatea de a pleca, compania aeriană nu va putea să efectueze sub nicio formă formalităţile de check-in sau să îmbarce clientul şi nu va întârzia plecarea zborului.
Easy Market îşi declină orice responsabilitate în legătură cu cele arătate mai sus, singurul responsabil pentru orice daune sau cheltuieli suportate din cauza nerespectării celor de mai sus fiind pasagerul.

Biletul electronic (e-ticket)

Biletul electronic se transmite automat companiei aeriene/transportatorului şi este identificat printr-un cod de rezervare ce poartă denumirea PNR (Passenger Name Record), care va fi comunicat la momentul confirmării rezervării prin primirea unui e-mail de confirmare la adresa indicată de client în timpul rezervării.
Vă reamintim că biletele de avion sunt valabile maxim un an de zile de la data emiterii. Expirarea termenului menţionat mai sus face imposibilă utilizarea biletului şi/sau efectuarea oricărui tip de modificare şi/sau rambursarea.

Modificare si anulare

În cazul în care este necesară modificarea sau anularea biletului de avion, utilizatorul trebuie să transmită, direct sau prin intermediul agenției de turism, o solicitare către Easy Market, prin trimiterea unui e-mail la adresa: voli@easymarket.travel.

După primirea comunicării, biroul competent va verifica dacă pentru biletul de avion achiziţionat, sunt permise modificări şi/sau anulări conform regulilor tarifare comunicate la data achiziţionării biletului de către compania aeriană.
În cazul unui răspuns afirmativ, vor fi comunicate eventualele penalităţi aplicate de companiile aeriene, precum şi o eventuală ajustare tarifară.
Biletele sunt documente nominative şi nu pot fi transferate către persoane terţe. În cazul în care numele unui pasager ar fi incorect, s-ar putea să fie necesar să anulați rezervarea şi să achiziționați un bilet nou. Unele rezervări nu pot fi modificate.
Easy Market îşi declină orice responsabilitate pentru introducerea incorectă a unui nume.

Anularea unui bilet emis în aceeaşi zi şi înlocuirea cu un alt PNR:

Este responsabilitatea clientului final, direct sau prin intermediul agenției de turism, să verifice, prin rezervarea Zborurilor prin Easy Market, posibilitatea de a anula zborul fără penalităţi. În cazul unui răspuns afirmativ din partea rezervării Zborurilor, trebuie să optați pentru un nou PNR (la tariful şi în condiţiile disponibile în sistem la momentul rezervării) şi, în acelaşi timp, să solicitaţi emiterea unui nou PNR. În acest scop, agenţia de turism trebuie să includă la menţiuni textul următor „Solicit contextul anularea PNR……..”, indicând PNR anterior al rezervării pe care doriţi să o anulați. Anularea poate fi solicitată şi prin e-mail. Trebuie să verificaţi dacă aţi primit vreun răspuns la cererea dvs. (şi prin e-mail), cu confirmarea anulării, pentru a vă asigura că PNR-ul a fost într-adevăr „Floated” ori că nu mai este în vigoare. Este important să respectaţi procedura de mai sus pentru a evita eventualele erori.

Rambursări

Autorizarea rambursării şi calendarul aferent sunt responsabilitatea exclusivă a companiei aeriene. În cazul în care plata a fost efectuată cu cardul de credit, suma va fi rambursată direct pe cardul de credit utilizat pentru plasarea comenzii. În cazul in care plata a fost efectuată prin ordin de plată, utilizatorul va fi contactat de serviciul nostru de clienţi pentru comunicarea datelor bancare necesare pentru rambursare. Se precizează că taxele de agenţie şi, eventual, asigurarea nu sunt niciodată rambursabile.

Utilizarea segmentelor de zbor

Segmentele de zbor trebuie utilizate consecutiv, neutilizarea oricăreia dintre rute poate duce la anularea automată a itinerariului de călătorie fără posibilitatea rambursării biletului.

Cereri suplimentare

Orice solicitare suplimentară, aşa cum ar fi îmbarcarea animalelor, cererea de asistenţă pentru pasagerii cu mobilitate redusă, îmbarcarea armelor, îmbarcarea echipamentelor sportive, îmbarcarea minorilor neînsoțiți şi orice altă îmbarcare specială pot fi semnalate în momentul rezervării sau emiterii. În orice caz, cererea formulată va fi transmisă transportatorului doar în momentul cererii de emitere a biletului. Compania aeriană va decide dacă va confirma sau nu serviciul solicitat în funcţie de condiţiile sale şi disponibilitate.
Înainte de a continua cu emiterea biletului, Easy Market trebui să aştepte răspunsul transportatorului, biletul urmând să fie emis doar după reconfirmarea acestuia. În unele cazuri, transportatorul îşi poate rezerva dreptul de a aplica taxe suplimentare direct în aeroport. În cazul în care nu este posibilă confirmarea cererii, Easy Market vă va înştiinţa înainte de a emite biletul, având posibilitatea de a alege dacă doriţi să confirmaţi emiterea sau să solicitaţi anularea rezervării.

Minorii neînsoțiți

Fiecare companie îşi aplică propriile proceduri şi reguli cu privire la minorii neînsoțiți. De obicei, minorul trebuie să se prezinte cu un însoţitor, iar acesta din urmă trebuie să se califice ca atare la check-in şi la îmbarcarea în aeronavă. Însoțitorul trebuie să fie întotdeauna o persoană majoră, iar dacă nu este părintele, tutorele sau persoana care exercită drepturile părinteşti, trebuie să dețină o împuternicire corespunzătoare şi documente de călătorie pe acelaşi traseu ca minorul şi să călătorească pe acelaşi zbor precum pasagerul minor pe care îl însoțește.
Easy Market nu este responsabil pentru neefectuarea călătoriei din cauza nerespectării regulilor privind îmbarcarea minorilor neînsoțiți. În orice caz, este responsabilitatea pasagerului să se informeze cu privire la regulile şi procedurile specifice aplicate de compania cu care intenţionează să efectueze sau a efectuat rezervarea; orice daune sau cheltuielile suportate ca urmare a nerespectării regulilor privind îmbarcarea minorilor neînsoțiți cad în totalitate în sarcina pasagerului.
Easy Market nu este responsabil pentru neefectuarea călătoriei din cauza nerespectării regulilor privind îmbarcarea minorilor neînsoțiți.
În orice caz, este responsabilitatea pasagerului să se informeze cu privire la regulile şi procedurile specifice aplicate de compania cu care intenţionează să efectueze sau a efectuat rezervarea; orice daune sau cheltuielile suportate ca urmare a nerespectării regulilor privind îmbarcarea minorilor neînsoțiți cad în totalitate în sarcina pasagerului.

Ce este permis la bord

În ceea ce priveşte regulile de siguranţă privind transportul bagajelor de mână, pasagerul poate consulta site-ul Enac şi poate să găsească toate informaţiile relevante.

În caz de deservicii

În caz de deservicii, puteţi consulta carta drepturilor pasagerului, disponibil pe site-ul ENAC .


Descărcați fișierul în format PDF

Citește mai mult

Termeni si conditii: Zboruri Low Cost

Easy Market acţionează exclusiv ca intermediar de produse şi/sau servicii. Easy Market informează agentul de turism că desfăşoară exclusiv activitatea de intermediere pentru serviciul de curse aeriene regulate, serviciu care nu poate fi clasificat ca operațiune tranzacțională pentru organizarea de pachete turistice şi, prin urmare, este reglementat de termenii şi condiţiile fiecărui serviciu în parte care constituie obiectul contractului, aşa cum se arată în continuare, respectiv îl invită să consulte cu atenţie condiţiile de transport pentru pasageri şi bagaje ale companiei aeriene selectate.
Rezervarea şi/sau combinarea zborurilor şi diferitelor produse şi/sau servicii furnizate de Easy Market sunt la discreţia totală a clientului final, care îşi asumă, astfel, toată responsabilitatea care decurge eventual din orice combinaţie a acestora. Easy Market nu este responsabil sub nicio formă pentru introducerea incorectă a datelor personale ale utilizatorilor în timpul procesului de achiziţie. Prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru consecinţele care rezultă din introducerea lor incorectă. În cazul produsului ZBORURI LOW COST, Easy Market acţionează ca intermediar pentru companiile aeriene în vânzarea biletului de avion. Tariful nu este confirmat până la emiterea biletului de avion. Easy Market nu răspunde sub nicio formă pentru obligaţiile stabilite în sarcina furnizorilor de produse şi/sau servicii, dar răspunde exclusiv de acelea care decurg din calitatea sa de simplu intermediar şi, în orice caz, în limitele prevăzute de lege, în temeiul art. 1, nr. 3 şi nr. 6, de la art. 17 la 23, de la art. 24 la 31 din Legea nr. 1084 din 27/12/1977 de ratificare şi executare a Convenţiei internaţionale privind contractul de turism (CCV), semnată la Bruxelles, la data de 23.4.1970 (limitată la părţile acelor prevederi care nu se referă la contractul de vânzare a pachetelor turistice şi până la abrogarea acestuia în temeiul art. 3 din Decretul legislativ nr. 79 din 23 mai 2011 – Codul turismului) şi al art. 51, alin. 2, 62 şi 65 din Decretul legislativ nr 21 din 21 februarie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, limitat la serviciul de transport persoane, şi intrarea ulterioară în vigoare a Decretului Legislativ 62/2018 (de punere în aplicare a Directivei UE 2015/2302).
Easy Market, în calitate de intermediar de turism, nu este răspunzător pentru neefectuarea totală sau parţială a călătoriilor, sejururilor sau a altor produse şi/sau servicii care fac obiectul contractului încheiat între clienţi şi furnizorul produselor şi/sau serviciilor respective. Agențiile de turism declară şi garantează că scutesc şi feresc Easy Market, precum şi persoanele afiliate sau controlate de aceasta, reprezentanţii, angajaţii, colaboratorii săi, precum şi partenerii săi, de orice obligaţie de compensare-despăgubire, inclusiv de cheltuielile de judecată, care ar putea să apară în sarcina acestora în legătură cu utilizarea produselor şi/sau serviciilor achiziționate de pe site. Conform legii, agențiile de turism exonerează Easy Market pentru orice întârzieri, daune sau pierderi legate de transporturi, anularea zborurilor sau alte inconveniente cauzate de companiile aeriene, chiar şi în temeiul Regulamentului 261/04/CE care stabileşte reguli comune în materie de compensare şi asistenţă pentru pasageri în caz de refuz la îmbarcare, anulare a zborului şi întârziere prelungită.

Informaţiile de pe site

Intermediarul se angajează să depună orice efort rezonabil pentru a se asigura că informaţiile conţinute pe site şi referitoare la serviciile oferite de companiile aeriene sunt corecte şi actualizate.
Cu toate acestea, informaţiile conţinute pe site sunt oferite de furnizori terţi. Prin urmare, în măsura permisă de legea aplicabilă, intermediarul nu poate fi considerat responsabil pentru acurateţea şi precizia acestora.
Referitor la rezervarea „aşa-ziselor” zboruri low cost, se arată faptul că Revolution este un sistem tehnologic care pune la dispoziţie conținuturile companiilor aeriene aparţinând acestui tip de zbor: operând însă ca intermediar şi neputând interveni în niciun fel în politicile aplicate de transportatori, se face trimitere la consultarea acestora pentru confirmarea şi gestionarea rezervărilor; din acest motiv, clientul este rugat să citească mai întâi Condiţiile şi Termenii fiecărei companii selectate.
Costul total indicat pe Revolution poate include taxe de emitere aplicate de furnizorii noştri, care în caz de anulare, nu vor fi rambursabile.
În caz de anulare a rezervării, sumele rambursabile pot diferi de cele indicate la momentul emiterii din cauza cursului de schimb valutar care, deşi nu este vizibil pe Revolution, este reglementat între Easy market şi furnizorii săi.
Prin urmare, termenii şi condiţiile menţionate mai sus se înţeleg acceptate în momentul rezervării, dacă nu se comunică altfel.

Documente de calatorie

Este obligaţia agentului de turism să se asigure că utilizatorul deţine documente de identitate, vize şi certificate de sănătate valabile, necesare pentru a intra în ţările care fac parte din obiectul itinerariului, singura sa responsabilitate fiind aceea de a respecta toate legile şi reglementările din Statele de plecare, tranzit şi destinaţie. Easy Market îşi declină orice responsabilitate pentru nerespectarea oricăreia dintre aceste cerinţe.

 • ✔ În faza de rezervare, trebuie să acordați o atenţie deosebită completării câmpurilor referitoare la numele şi prenumele pasagerilor, care trebuie să corespundă exact cu datele indicate în documentul de identitate personal. De fapt, transportatorul va putea accepta şi îmbarca doar pasagerul al cărui nume apare pe bilet.
 • ✔ Nu veţi avea dreptul la nicio rambursare în cazul în care vi se interzice accesul la bordul aeronavei pentru că nu aţi prezentat documentele solicitate sau dacă le-aţi prezentat cu data de valabilitate expirată. Pasagerul este singura persoană responsabilă pentru deținerea documentelor necesare.
 • ✔ Pentru a afla informaţii cu privire la documentele necesare care permit intrarea în diferite ţări, înainte de a face orice achiziţie, vă recomandăm să consultați site-ulMinisterului Afacerilor Externe

Prezentarea la ghișee pentru ridicarea biletelor, check-in şi îmbarcare

Pentru a ridica biletele şi a finaliza formalităţile de acceptare la timp, pasagerul trebuie să se prezinte direct la aeroport la ghişeul de check-in, având asupra lui un document de identitate valabil pentru îmbarcare. Este recomandat să vă prezentaţi la ghişeul de check-in cu cel puţin 2,5 ore înainte de plecarea zborului pentru a finaliza formalităţile de îmbarcare. Rezervarea indică ora de plecare a aeronavei; în cazul în care utilizatorul nu se prezintă la timp la ghişeul de check-in sau la poarta de îmbarcare sau nu deţine documentele necesare sau se află în orice caz în imposibilitatea de a pleca, compania aeriană nu va putea să efectueze sub nicio formă formalităţile de check-in sau să îmbarce clientul şi nu va întârzia plecarea zborului.
Easy Market îşi declină orice responsabilitate în legătură cu cele arătate mai sus, singurul responsabil pentru orice daune sau cheltuieli suportate din cauza nerespectării celor de mai sus fiind pasagerul.

Check-in online

ATENŢIE Unele companii aeriene low-cost cer ca check-in-ul online obligatoriu să fie efectuat prin intermediul site-ului companiei aeriene într-un termen prestabilit înainte de data plecării.
Pasagerii care nu prezintă cartea de îmbarcare online tipărită personalului de securitate din aeroport şi la poarta de îmbarcare, vor fi obligaţi să efectueze din nou înregistrarea la ghișeu în aeroport (dacă este posibil) şi vor fi condiționați de plata unui tarif suplimentar impus întotdeauna de către companie aeriană. Companiile care în prezent, cer efectuarea unui check-in online obligatoriu sunt: Ryanair, Volotea, Wizz Air şi Bluair.

Biletul electronic (e-ticket)

Biletul electronic se transmite automat companiei aeriene/transportatorului şi este identificat printr-un cod de rezervare ce poartă denumirea PNR (Passenger Name Record), care va fi comunicat la momentul confirmării rezervării prin primirea unui e-mail de confirmare la adresa indicată de client în timpul rezervării.
Vă reamintim că biletele de avion sunt valabile maxim un an de zile de la data emiterii. Expirarea termenului menţionat mai sus face imposibilă utilizarea biletului şi/sau efectuarea oricărui tip de modificare şi/sau rambursarea.

Emiterea biletelor

În general, companiile aeriene low cost folosesc bilete electronice. Ceea ce înseamnă că nu se va tipări niciun bilet pe suport de hârtie, ci odată cu finalizarea rezervării, veţi primi un e-mail de confirmare în care va fi evidențiat numărul de rezervare al zborului dumneavoastră low cost. Vă rugăm să o tipăriți şi să o prezentaţi împreună cu documentul de identitate la check-in. Trebuie să rețineţi că în cazul tuturor zborurilor Ryanair este obligatoriu să efectuaţi un check-in online direct pe site-ul Ryanair şi să tipăriți cartea de îmbarcare pentru a o prezenta în aeroport; în acest scop, vă rugăm să citiți cu atenţie termenele limită de pe site, în intervalul cărora este obligatoriu să imprimați cartea de îmbarcare, deoarece compania aeriană va aplica o penalizare în sarcina pasagerului în cazul în care termenul limită expiră.

Taxarea biletelor

Vă informăm că biletul de avion va fi taxat prin două tranzacții separate. Compania aeriană low-cost va proceda la taxarea biletului (tariful biletului, taxele de aeroport, taxele pentru bagajul de cală şi orice „suprataxe” de debitare a cardului), în timp ce Easy Market, în calitate de intermediar, va proceda la taxarea serviciului şi, eventual, la taxarea asigurării de călătorie facultativă (dacă este cerută). Prin urmare, în extrasul dumneavoastră de cont, veţi vedea două taxe separate, dar suma celor două va corespunde exact cu valoarea totală evidențiată în e-mailul de confirmare.

Anulări

În general, biletele low-cost sunt toate nerambursabile, cu excepţia cazurilor în care compania aeriană anulează sau modifică semnificativ ora de plecare. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultați termenii şi condiţiile fiecărui transportator în parte. Pasagerii care rezervă cu mult timp în avans sunt sfătuiți să-şi confirme rezervarea între 24 şi 72 ore înainte de plecare, accesând direct site-ul companiei aeriene selectate.

Schimbarea numelui

Schimbările de nume sunt permise contra cost prin achitarea unei penalităţi impuse de transportatorul low-cost, în plus faţă de plata unei diferențe între tariful plătit iniţial şi tariful minim disponibil la momentul modificării. În orice caz, schimbările de nume trebuie solicitate direct de la compania aeriană low cost.

Schimbarea datei, orei şi itinerarului

Data, ora şi itinerarul zborului pot fi modificate cu condiţia existenţei unei posibilități în acest sens şi contra cost, achitând o penalitate pentru modificare, în plus faţă de plata unei diferențe între tariful plătit iniţial şi tariful minim disponibil la momentul modificării. Dacă tariful total este mai mic decât cel plătit iniţial, nu este prevăzută nicio rambursare. În orice caz, schimbările de orice fel trebuie solicitate direct de la compania aeriană low cost.

Reguli de siguranţă pentru bagajele de mână

Din data de 6 noiembrie 2006, Uniunea Europeană a adoptat noi reguli de securitate care limitează cantitatea de substanţe lichide care pot fi aduse prin şi dincolo de punctele de control de securitate din aeroport. Pasagerii vor putea transporta doar cantităţi mici (max. 100 ml per recipient) de lichide, geluri, creme şi conţinut gazos ca bagaj de mână şi trebuie transportate într-un săculeț de plastic transparent care nu poate depăşi 1 litru (cu dimensiuni, de exemplu, de aproximativ 18 x 20 cm). Medicamentele şi lichidele prescrise în scopuri de regim alimentar, cum ar fi alimentele pentru copii, pot fi transportate în afara săculețului şi nu sunt supuse limitărilor de volum. Nu există limitări pentru lichidele introduse în bagajul de cală. Sursa: ENAC.

Ce este permis la bord

În ceea ce priveşte regulile de siguranţă privind transportul bagajelor de mână, pasagerul poate consulta site-ul Enac şi poate să găsească toate informaţiile relevante.

Minorii neînsoțiți

Fiecare companie îşi aplică propriile proceduri şi reguli cu privire la minorii neînsoțiți. De obicei, minorul trebuie să se prezinte cu un însoţitor, iar acesta din urmă trebuie să se califice ca atare la check-in şi la îmbarcarea în aeronavă. Însoțitorul trebuie să fie întotdeauna o persoană majoră, iar dacă nu este părintele, tutorele sau persoana care exercită drepturile părinteşti, trebuie să dețină o împuternicire corespunzătoare şi documente de călătorie pe acelaşi traseu ca minorul şi să călătorească pe acelaşi zbor precum pasagerul minor pe care îl însoțește. (Ryanair nu prevede transportul minorilor neînsoțiți – cu vârsta sub 16 ani; în orice caz este indicat să verificaţi pe site-ul companiei aeriene înainte de a continua achiziţia). Minorii sub 16 ani trebuie să fie însoțiți întotdeauna de un pasager cu vârsta de cel puţin 16 ani. Serviciile de însoţire şi alte servicii speciale NU sunt disponibile.
Easy Market nu este responsabil pentru neefectuarea călătoriei din cauza nerespectării regulilor privind îmbarcarea minorilor neînsoțiți. În orice caz, este responsabilitatea pasagerului să se informeze cu privire la regulile şi procedurile specifice aplicate de compania cu care intenţionează să efectueze sau a efectuat rezervarea; orice daune sau cheltuielile suportate ca urmare a nerespectării regulilor privind îmbarcarea minorilor neînsoțiți cad în totalitate în sarcina pasagerului.

În caz de deservicii

În caz de deservicii, puteţi consulta carta drepturilor pasagerului, disponibil pe site-ul ENAC.


Descărcați fișierul în format PDF

Citește mai mult

Termeni şi condiţii: Hotel

 

Art. 1 Definiţii

Easy Market: furnizor al sistemului de rezervare numit Revolution
Agenţie de turism: utilizator al sistemului de rezervare numit Revolution
Furnizor: revânzător al serviciului turistic
Unitatea de cazare şi/sau hotelieră: furnizor de produs şi/sau serviciu turistic

Art. 2 Produse şi Servicii

În secţiunea Hotel, Agenţia de turism poate achiziționa exclusiv servicii turistice hoteliere, constând in sejururi la unităţi de cazare; sunt excluse eventualele servicii/taxe obligatorii care trebuie achiziţionate/plătite direct la faţa locului, dacă nu se specifică altfel.

Art. 3 Rolul Easy Market

Easy Market acţionează exclusiv ca intermediar pentru fiecare serviciu turistic în parte, iar rezervarea şi/sau combinarea simultană a serviciului turistic hotelier şi a altor produse şi/sau servicii, inclusiv accesorii care pot fi achiziţionate într-o altă secţiune a sistemului de rezervare, este la discreţia totală a Agenţiei de turism, care îşi asumă astfel, inclusiv în calitate de organizator, toată responsabilitatea care decurge din orice combinaţie a acestora.
Easy Market, în calitate de intermediar, nu este responsabil pentru obligaţiile furnizorului/unităţii de cazare/furnizorilor terţi de produse şi servicii accesorii, legate de furnizarea şi executarea serviciilor şi/sau produselor achiziţionate şi nu este responsabil pentru neîndeplinirea obligaţiilor de către aceştia, răspunzând exclusiv de obligaţiile sale în calitate de intermediar şi, în orice caz, în limitele stabilite de lege.
În cazul în care produsele şi/sau serviciile accesorii sunt achiziţionate direct de către clientul final la unitatea de cazare sau de la furnizorii terţi ai acesteia din urmă, răspunderea Easy Market este exclusă în orice calitate în furnizarea şi executarea unor astfel de produse şi/sau servicii accesorii.

Art. 4 Tipul de rezervare

Accesând secţiunea Hotel din sistemul de rezervare Revolution, agentul ia act în mod expres de faptul că aceasta poate şi trebuie folosită exclusiv pentru rezervări individuale. Rezervările de grup nu sunt permise.
Prin rezervări de grup se înţeleg rezervările efectuate de agenţie, chiar dacă nu simultan sau în aceeaşi zi, pentru sejururi la aceeaşi unitate de cazare, pentru aceleaşi date (check-in – check-out), care în general includ un număr de oaspeți egal sau mai mare de 15 persoane, indiferent de numărul de camere rezervate.
De asemenea, agenţia ia la cunoştinţă şi acceptă în mod expres că rezervările individuale efectuate la acelaşi hotel în aceeaşi perioadă (check-in – check-out) ar putea fi considerate de către unitatea de cazare/furnizor/Easy Market drept „rezervări de grup”, indiferent de numărul de camere rezervate, numărul de persoane şi/sau data rezervării.
În legătură cu astfel de rezervări, unitatea de cazare şi/sau furnizorul îşi rezervă în mod expres dreptul de a reconfirma şi/sau de a ajusta preţul şi/sau de a modifica condiţiile de vânzare sau de a le anula chiar şi prin aplicarea unei penalităţi care va rămâne în sarcina agenției de turism care face rezervarea.

Art. 5 Holding Space / Blocarea de locuri

Este strict interzis ca agenţia de turism să folosească secţiunea Hotel din Revolution pentru a bloca camere pentru vânzări viitoare (blocare de locuri). Easy Market şi Furnizorii săi şi/sau structurile hoteliere îşi rezervă dreptul, la latitudinea lor necontestabilă, de a anula, de a modifica condiţiile şi preţul de vânzare al oricărei rezervări identificate ca blocări de locuri, fără ca acest aspect să implice vreo obligaţie sau răspundere din partea lor.

Art. 6 Preturi – Erori în conţinutul sistemului

Agenţia de turism ia la cunoştinţă faptul că informaţiile şi preţurile prezente pe platforma Revolution ar putea fi incorecte şi/sau inexacte. Eventualele erori în legătură cu materialul informativ, condiţiile de vânzare şi preţurile aplicate (inclusiv erori de conţinut/tipărire, erori topografice, erori în calculul conversiei valutare, erori de preţ în general etc.) nu sunt sub nicio formă obligatorii pentru Easy Market şi furnizorii săi şi/sau unităţile de cazare.
De asemenea, agenţia de turism ia la cunoştinţă faptul că, din moment ce au fost achiziţionate de la terţi, descrierile de produs şi/sau servicii, condiţiile de vânzare şi indicarea preţului pot fi modificate în orice moment fără vreo obligaţie de notificare. În aceste condiţii, Easy Market şi furnizorii săi şi/sau unităţile de cazare îşi rezervă dreptul de a anula rezervările efectuate de către agenţie care ia act şi acceptă în mod expres că în cazul de anulare, agenţia de turism şi/sau clientul final vor avea drept doar la rambursarea preţului deja plătit şi încasat, renunţând în mod expres la solicitarea de despăgubiri sau alte rambursări ulterioare. Easy Market, după ce a detectat eroarea, fără vreo recunoaştere şi/sau obligaţie de orice fel, îşi rezervă dreptul de a propune alternative, acolo unde este posibil, la acelaşi cost. Orice costuri suplimentare vor rămâne în orice caz în sarcina agenției şi/sau a clientului.

Art. 7 Taxe

Dacă nu se specifică altfel, tarifele hoteliere de pe platforma Revolution includ în mod normal următoarele tipuri de taxe: de stat, federale, locale.
Următoarele tipuri de taxe de sejur sunt întotdeauna excluse din preţul final şi trebuie plătite la faţa locului de către oaspeți (cu excepţia cazului în care se indică în mod expres altfel în politicile hotelului rezervat) (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la), de ex. în Italia: Roma, Napoli, Rimini, Siena, Florența etc. şi în străinătate: SUA, taxe de resort etc.
Toate costurile suplimentare vor rămâne în sarcina oaspeților sau nu pot fi solicitate sub nicio formă şi/sau pentru niciun motiv de la Easy Market şi/sau furnizorul şi/sau structurile hoteliere.
Se precizează că în legătură cu taxele şi impozitele şi alte taxe care trebuie plătite la fața locului, întrucât sumele respective sunt decise în mod imperativ de către autoritatea locală fără nicio obligație de publicitate sau notificare şi uneori nefiind uşor de identificat, Easy Market, deşi efectuează verificări continue şi periodice cu furnizorii unităților de cazare, nu poate fi tras la răspundere în cazul unei abateri bruște a acestor taxe publice în raport de momentul ofertei.

Art. 8 Plăţi

Agenţia are obligaţia să achite preţurile produselor şi serviciilor turistice rezervate şi costurile de gestionare a fiecărei rezervări în parte, atunci când sunt solicitate de Easy Market şi, în orice caz, înainte de începerea sejurului şi/sau serviciului rezervat (cu excepţia cazului în care s-a convenit un alt termen, în scris, cu Easy Market).
Neplata la termenele indicate şi/sau convenite (dacă preced începerea sejurului şi/sau serviciului) va avea ca rezultat anularea rezervării prin aplicarea de penalităţi de către furnizor/unitatea de cazare/furnizorul terţ de servicii şi/sau produse accesorii care vor rămâne în responsabilitatea agenției de turism.

Art. 9 Vârsta Clienţilor

Agentul ia la cunoştinţă faptul că toate rezervările efectuate în secţiunea Hotel din sistemul Revolution necesită în mod obligatoriu ca cel puţin unul dintre oaspeți pentru fiecare cameră rezervată să aibă 18 ani împliniţi, exonerând şi scutind Easy Market de orice consecinţă legată de nerespectarea acestei condiţii.

Art. 10 Nume

Toate rezervările efectuate în secțiunea hotel din sistemul Revolution necesită includerea în formularele aferente a numelui şi prenumelui tuturor oaspeților (numele indicat în actul de identitate) care se vor bucura de sejur. Abrevierile, numele parțiale sau fictive ar putea fi respinse de unitatea hotelieră prin anularea rezervării.
Agenţia de turism ia act de cele de mai sus şi acceptă în mod expres că Easy Market şi furnizorii săi şi/sau unitatea de cazare nu pot fi considerați sub nicio formă responsabili pentru inconvenientele şi/sau neplăcerile legate de introducerea incorectă a numelor la momentul rezervării.

Art. 11 Configurarea camerelor

Agenţia ia la cunoştinţă şi acceptă din acest moment fără nicio obiecție, faptul că:

 • Tipurile de camere rezervate (single, duble, triple etc.) nu sunt garantate şi că ar putea suferi modificări de către unitatea hotelieră în funcţie de disponibilitatea existentă la momentul check-in-ului.
 • În caz de rezervare cu „copil” (Copil mic: de la 0 la 2 ani/Copil: de la 2 la 11 ani sau de la 2 la 17 ani în funcţie de furnizor şi de unitatea de cazare, neputând fi determinat la momentul rezervării), este dreptul furnizorului şi/sau al unităţii de cazare să cazeze „copilul” în paturi preexistente sau, eventual, să confirme un pat suplimentar la momentul check-in-ului cu un supliment în sarcina clientului; mai mult, în cazul în care patul suplimentar ar fi fără vreo taxă suplimentară, la faţa locului s-ar putea să se solicite o sumă extra care va cădea în sarcina clientului, pentru micul dejun şi mesele „copilului”.

Art. 12 Cererile clientului:

 • Solicitări transmise de către client (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la):
  1. Cameră pentru fumători/nefumători
  2. Cameră la etajele de sus/jos
  3. Camera să nu fie la parter
  4. Luna de miere
  5. Camere din apropiere sau adiacente

  Astfel de solicitări nu sunt garantate şi trebuie considerate ca simple menţiuni pe care Easy Market le va transmite furnizorului.
  Unitatea de cazare, la discreţia sa şi în funcţie de disponibilitate, îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge cererile clienţilor.
  Agenţia ia act de cele de mai sus şi acceptă în mod expres că Easy Market nu poate fi considerată responsabilă, în niciun caz, pentru neacceptarea preferințelor exprimate de client.

 • Solicitările clienţilor care necesită o reconfirmare în scris (cu titlu de exemplu, dar fără a se limita la):
  1. Camere pentru persoane cu dizabilităţi
  2. Animale de companie
  3. Confirmare de pat dublu sau 2 paturi de o persoană
  4. Pat de copil

  Acest tip de serviciu necesită o confirmare scrisă din partea furnizorului de serviciu. Easy Market va comunica solicitarea furnizorului şi va informa agenţia cu privire la orice ajustări de tarif sau taxe suplimentare de achitat care cad în orice caz în sarcina clientului.

Art. 13 Card de credit pentru garanție

Unităţile de cazare îşi rezervă dreptul, chiar şi în cazul în care s-a achitat deja preţul sejurului, de a solicita un card de credit pentru garantarea rezervării şi a oricăror daune aduse structurii, precum şi pentru plata oricăror sume suplimentare şi/sau taxe de achitat la faţa locului.
În cazul în care clienţii nu au un card de credit sau refuză să îl furnizeze, unitatea de cazare îşi rezervă dreptul de a anula rezervarea. Easy Market şi furnizorii săi nu pot fi considerați responsabili pentru orice neplăcere şi/sau daună rezultată din cele de mai sus.

Art. 14 Modificări şi anulări

În cazul în care sunt necesare modificări sau anulări ale serviciilor şi/sau produselor rezervate prin sistemul Revolution, Agenţia trebuie să notifice Easy Market printr-o cerere de transmis la adresa de e-mail: hotel@easymarket.travel
După primirea acestei comunicări, biroul competent va verifica dacă sunt permise modificări şi/sau anulări pentru serviciul şi/sau produsul achiziţionat.
În cazul unui răspuns afirmativ, în conformitate cu condiţiile contractuale stabilite în fişa produselor şi/sau serviciilor rezervate, furnizată Agenţiei la momentul achiziţiei, eventualele sume suplimentare şi/sau penalităţi aplicate vor fi comunicate şi vor rămâne în sarcina Agenţiei.

Art. 15 Check-in cu întârziere (No Show):

În cazul sosirii estimate la unitatea de cazare după ora de check-in indicată în documentele aferente rezervării sau, în lipsa unei indicaţii exprese, după ora 20:00 din ziua începerii șederii, agenţia şi/sau clientul final trebuie să notifice structura respectivă. În lipsa unei comunicări, unitatea îşi rezervă dreptul de a înregistra neprezentarea la orele indicate mai sus ca „no show-neprezentare” a clienţilor, anulând rezervarea prin indisponibilitatea camerei şi percepând o penalitate de 100% din preţul sejurului care va rămâne în sarcina agenției şi/sau a clientului.
Agentul ia la cunoştinţă şi acceptă în mod expres că Easy Market nu are putere de decizie în acest sens şi, prin urmare, nu poate fi considerat responsabil în caz de anulări şi/sau deservicii.

Art. 16 Rambursări

În caz de rambursări, dacă plata produsului şi/sau serviciului a fost efectuată cu card de credit, suma – netă de orice cheltuieli şi fără dobândă – va fi rambursată direct pe acel card de credit dacă este permis de circuitul de plată utilizat. Suma va fi disponibilă pe extrasul de cont în următoarele 2/3 luni de la solicitare. În caz contrar, Easy Market va contacta direct Agenţia pentru a defini metodele de rambursare.
În cazul în care plata a fost efectuată prin ordin de plată (doar pentru sejururi Hotel), Agenţia va fi contactată de serviciul nostru de clienţi pentru comunicarea datelor bancare necesare pentru efectuarea rambursării.

Art. 17 Documente

Este obligaţia Agenţiei să se asigure că clientul deţine documente de identitate, vize şi certificate de sănătate valabile, necesare pentru a intra în ţările care fac parte din itinerariu. Easy Market îşi declină orice responsabilitate pentru nerespectarea acestor cerinţe.

Art. 18 Amânări

Pentru tot ceea ce nu este prevăzut, facem trimitere la contractul de furnizare a Sistemului de rezervare Revolution, semnat de agenţie şi la orice act adiţional la acest contract, care se înţelege ca fiind încorporat integral aici.


Descărcați fișierul în format PDF

Citește mai mult

Termeni şi condiţii: Excursii şi transferuri

Easy Market acţionează exclusiv ca intermediar de produse şi/sau servicii. Rezervarea şi/sau combinarea hotelurilor şi a diferitelor produse şi/sau servicii furnizate de Easy Market sunt la discreţia totală a Agenţiei, care îşi asumă, astfel, toată responsabilitatea care decurge eventual din orice combinaţie a acestora.
Serviciul turistic hotelier – precum excursiile şi transferurile – nu poate fi clasificat ca operaţie tranzacțională pentru organizarea de pachete turistice şi, prin urmare, este reglementat de termenii şi condiţiile fiecărui serviciu care constituie obiectul contractului, aşa cum se arată în continuare.
Easy Market nu este sub nicio formă responsabil pentru introducerea incorectă a datelor personale ale clienţilor în timpul procesului de achiziţie.
Prin urmare, Agenţia este responsabilă pentru consecinţele care rezultă din introducerea lor incorectă.
În aceste condiţii, în cazul produsului Hotel, Excursii şi/sau Transfer, Easy Market acţionează în calitate de intermediar pentru diverși furnizori doar în vânzarea rezervării hoteliere sau a serviciului accesoriu.
Easy Market acţionează ca intermediar de produse şi/sau servicii inclusiv în legătură cu vânzarea altor servicii accesorii şi facultative, numite activităţi (de ex. ghizi turistici, spectacole, evenimente sportive şi recreative în general, servicii de catering şi culturale etc.), numite transferuri (de la şi la hotel sau aeroport sau altă stațiune de călătorie), care pot fi achiziţionate separat de clientul final şi furnizate direct de hotel sau de terţii furnizori ai acestuia din urmă, conform condiţiilor contractuale stabilite în formularul de achiziţie puse la dispoziţia clientului final de către hotel sau furnizorii terţi ai acestuia din urmă, neputând fi clasificate ca tranzacții de organizare a pachetelor turistice şi neputând fi luată în considerare vreo răspundere din partea Easy Market în furnizarea şi executarea acestor activităţi şi transferuri.
Easy Market nu răspunde sub nicio formă pentru obligaţiile stabilite în sarcina furnizorilor de produse şi/sau servicii, dar răspunde exclusiv de acelea care decurg din calitatea sa de simplu intermediar şi, în orice caz, în limitele prevăzute de lege, în temeiul art. 1, nr. 3 şi nr. 6, de la art. 17 la 23, de la art. 24 la 31 din Legea nr. 1084 din 27/12/1977 de ratificare şi executare a Convenţiei internaţionale privind contractul de turism (CCV), semnată la Bruxelles, la data de 23.4.1970 şi de Decretul Legislativ 62/2018 de punere în aplicare a Directivei (UE) 2015/2302.
Easy Market, în calitate de intermediar de turism, nu este răspunzător pentru neefectuarea totală sau parţială a călătoriilor, sejururilor sau a altor produse şi/sau servicii care constituie obiectul contractului încheiat între client şi furnizorul produselor şi/sau serviciilor respective.

Modificări şi anulări

În cazul în care sunt necesare modificări de adus sau anulări ale rezervării hoteliere şi/sau ale serviciilor accesorii (activităţi sau transferuri), Agenţia trebuie să notifice Easy Market printr-o cerere de transmis la adresa de e-mail: hotel@easymarket.travel
După primirea acestei comunicări, biroul competent va verifica dacă sunt permise modificări şi/sau anulări pentru rezervarea hotelieră, excursie şi/sau transferul achiziţionat. În cazul unui răspuns afirmativ, în conformitate cu condiţiile contractuale stabilite în fişa furnizată de hotel sau a serviciului la momentul achiziţiei, vor fi comunicate eventualele penalităţi aplicate de furnizorul hotelier.

Rambursări

În cazul în care plata a fost efectuată cu cardul de credit, suma va fi rambursată direct pe cardul de credit utilizat pentru plasarea comenzii în funcţie de circuitul de plată utilizat. Suma va fi disponibilă pe extrasul de cont în următoarele 2/3 luni de la solicitare.
În cazul în care plata a fost efectuată prin ordin de plată (posibil doar pentru Hoteluri), Agenţia va fi contactată de serviciul nostru clienţi pentru comunicarea datelor bancare necesare pentru efectuarea rambursării.

Documente

Este obligaţia Agenţiei să se asigure că clientul deţine documente de identitate, vize şi certificate de sănătate valabile, necesare pentru a intra în ţările care fac parte din itinerariu. Easy Market îşi declină orice responsabilitate pentru nerespectarea acestor cerinţe. În faza de rezervare, trebuie să acordați o atenţie deosebită completării câmpurilor referitoare la numele şi prenumele pasagerilor, care trebuie să corespundă exact cu cele indicate în documentul de identitate a clienţilor.


Descărcați fișierul în format PDF

Citește mai mult

Termeni şi condiţii: Închirieri auto

Easy Market informează agenţia că desfăşoară exclusiv activitate de intermediere pentru toate serviciile oferite prin această secţiune şi, în acest sens, invită Agenţia să citească cu atenţie Condiţiile Generale de pe site, după caz.
Serviciul turistic de închiriere auto nu poate fi clasificat ca operație tranzacțională pentru organizarea de pachete turistice şi, prin urmare, este reglementat de termenii şi condiţiile fiecărui serviciu care constituie obiectul contractului, aşa cum se arată în continuare. Easy Market acţionează exclusiv ca intermediar de produse şi/sau servicii.
Rezervarea şi/sau combinarea serviciului de închiriere auto şi a diferitelor produse şi/sau servicii furnizate de Easy Market sunt la discreţia totală a agenției, care îşi asumă, astfel, toată responsabilitatea care decurge eventual din orice combinaţie a acestora.
Easy Market nu este responsabil sub nicio formă pentru introducerea incorectă a datelor personale ale utilizatorilor în timpul procesului de achiziţie. Prin urmare, Agenţia este responsabilă pentru consecinţele care rezultă din introducerea lor incorectă. În faza de rezervare, trebuie să acordați o atenţie deosebită completării câmpurilor referitoare la numele şi prenumele pasagerilor, care trebuie să corespundă exact cu datele indicate în documentul de identitate personal.
Easy Market nu răspunde sub nicio formă pentru obligaţiile stabilite în sarcina furnizorilor de produse şi/sau servicii, dar răspunde exclusiv de acelea care decurg din calitatea sa de simplu intermediar şi, în orice caz, în limitele prevăzute de lege, în temeiul art. 1, nr. 3 şi nr. 6, de la art. 17 la 23, de la art. 24 la 31 din Legea nr. 1084 din 27/12/1977 de ratificare şi executare a Convenţiei internaţionale privind contractul de turism (CCV), semnată la Bruxelles, la data de 23.4.1970 (limitată la părţile acelor prevederi care nu se referă la contractul de vânzare a pachetelor turistice şi până la abrogarea acestuia în temeiul art. 3 din Decretul legislativ nr. 79 din 23 mai 2011 – Codul turismului) şi al art. 51, alin. 2, 62 şi 65 din Decretul legislativ nr 21 din 21 februarie 2014 de punere în aplicare a Directivei 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, limitat la serviciul de transport persoane.
În cazul produsului CAR, Easy Market acţionează ca intermediar între compania de închirieri auto MicronNexus GmbH, partener în furnizarea serviciului de închiriere auto şi clientul FURNIZOR DE SERVICII DE ÎNCHIRIERE AUTO:

 • MicronNexus GmbH
 • Haus am Domplatz
 • Buceriusstraße 2 20095
 • Hamburg
 • Germania

Easy Market nu răspunde sub nicio formă pentru obligaţiile stabilite în sarcina furnizorilor de produse şi/sau servicii, dar răspunde exclusiv de acelea care decurg din calitatea sa de simplu intermediar şi, în orice caz, în limitele prevăzute de lege, în temeiul art. 1, nr. 3 şi nr. 6, de la art. 17 la 23, de la art. 24 la 31 din Legea nr. 1084 din 27/12/1977 de ratificare şi executare a Convenţiei internaţionale privind contractul de turism (CCV), semnată la Bruxelles, la data de 23.4.1970 şi de Decretul Legislativ 62/2018 de punere în aplicare a Directivei (UE) 2015/2302.
Easy Market, în calitate de intermediar de turism, nu este răspunzător pentru neefectuarea totală sau parţială a călătoriilor, sejururilor sau a altor produse şi/sau servicii care fac obiectul contractului încheiat între clienţi şi furnizorul produselor şi/sau serviciilor respective. Agenţia declară şi garantează că scutește şi protejează Easy Market, precum şi persoanele afiliate acesteia sau controlate de aceasta, reprezentanţii, angajaţii, colaboratorii săi, precum şi partenerii săi de orice obligaţie de compensare-despăgubire, inclusiv de cheltuielile de judecată, care ar putea să apară în sarcina acestora în legătură cu utilizarea produselor şi/sau serviciilor achiziţionate de pe site.

Plata pentru serviciul de închiriere auto

Plata se va face prin intermediul site-ului Revolution.travel pentru toată suma aferentă închirierii unei mașini. Costul oricăror servicii suplimentare rezervate trebuie achitat la faţa locului.

Documente necesare pentru a putea intra în posesia unui autoturism

Pentru a putea intra în posesia unei maşini, trebuie să prezentaţi următoarele documente:

 • Card de credit valabil la momentul rezervării şi emis pe numele persoanei care va ridica maşina, cu o limită de credit suficientă pentru efectuarea plăţii. ATM-urile sau cardurile de debit nu sunt valabile în acest scop. Este obligatoriu ca persoana care ridică maşina să fie titularul rezervării. Nu se eliberează maşini celor care nu au card de credit;
 • Voucher referitor la rezervarea de închiriere a mașinii; după ce rezervarea a fost efectuată, veţi primi un e-mail de confirmare cu codul de rezervare la adresa de e-mail indicată în cadrul procesului de rezervare. În decurs de două zile lucrătoare, clientul va primi confirmarea de la compania de închiriere auto. Din acest e-mail puteţi verifica starea rezervării, făcând clic pe un link care vă va redirecționa către o pagină cu voucherul de printat şi de predat atunci când ridicați maşina.
 • Permis de conducere valabil; cei care conduc trebuie să aibă permis de conducere valabil de cel puţin 1 an şi să nu fi săvârșit abateri rutiere grave.
 • Un act de identitate valabil: Easy Market îşi declină orice responsabilitate pentru neconformitatea legată de lipsa unuia dintre documentele menţionate anterior sau pentru prezentarea unui document nevalid.

Descărcați fișierul în format PDF

Citește mai mult

Conditii generale ale contractului


 1. OBIECT: Prezentele conditii generale au ca obiect normele pentru inscrierea in serviciul Revolution de la Easy Market CRS, denumit in cele ce urmeaza EMcrs, care este reglementat, atat de prezentele conditii Generale cat si de Cererea de accesare a serviciului. De asemenea utilizatorul va lua la cunostinta de informarile legale si tehnice de pe pagina web www.easymarket.travel si care pot fi obtinute de la Easy Market S.p.A in orice moment. Serviciul oferit de Easy Market S.p.A. permite agentiilor de turism, denumite in continuare “Utilizatori” (Agentia de turism cu licenta) de a:
  – a consulta sistemul EMcrs si a rezerva biletele pentru zborurile de linie (mentionand comisioanele percepute de Companiile Aeriene) si zboruri low cost, cu dreptul de adaugare libera a Agency Fee;
  – utiliza produsul si a rezerva hoteluri, excursii si inchiria masini in toata lumea; – a se folosi de asistenta telefonica pe care Easy Market o furnizeaza sunand la numarul +40 21.655.07.14 (biroul Comercial) sau scriind la adresa de email comercial@easymarket.travel.
  Easy Market S.p.A. isi rezerva dreptul de a extinde si modifica functiile oferite in cadrul serviciului in cazul in care, in lumina specificatiilor eventualelor noi functionalitati, va fi necesara o completare a prezentelor Conditii Generale si a cererii de accesare a serviciului, sau o actualizare a acestora. Easy Market S.p.A. va comunica modificarile mentionate mai sus in mod oportun. Easy Market S.p.A. isi rezerva dreptul de a modifica caracteristicile functionalitatii serviciului sau de a elimina cateva. Utilizatorul va suporta costurile telefonice de conectare la punctul de acces, care va corespunde propriului furnizor al serviciului de telefonie.
 2. DURATA CONTRACTULUI:
  Utilizarea sistemului este gratuita. Inscrierea se poate realiza prin procedura de “inregistrare” prezenta pe site-ul societatii www.easymarket.travel urmata de acceptarea conditiilor generale si a termenilor; acceptarea conditiilor generale si semnarea contractului de furnizare anuala a EMcrs. Contractul de furnizare al serviciului EMcrs, este acceptat prin trimiterea la nr. de fax (+39 0541 489985) a acestui contract semnat si stampilat de agentie impreuna cu aprobarea respectivelor conditii generale (semnatura si stampila), cu copia Licentei si Politei de asigurare
 3. ACTIVAREA SI SUSPENDAREA:
  Contractul se incheie in momentul in care Easy Market S.p.A. furnizeaza serviciul in baza acceptarii on line a conditiilor contractuale din partea utilizatorului. In cazul schimbarii conditiilor tehnice si a legislatiei pentru prestarea serviciului, Easy Market S.p.A. va avea dreptul de a suspenda in orice moment furnizarea serviciului cu un preaviz de 15 zile de la data transmiterii prin e-mail la adresa mentionata in prezentul contract.
 4. CONFIDENTIALITATE:
  accesul la serviciu se realizeaza printr-un cod de identificare client (UserID), atribuit de Easy Market S.p.A. si un cuvant cheie (Password), ales de utilizator in momentul inregistrarii; elementele de identificare vor fi unice pentru toate functiile incluse in serviciu. Clientul se obliga sa pastreze confidentialitatea parolei si a codului de identificare pe toata durata abonamentului. De asemenea, clientul se obliga sa pastreze confidentialitatea si cu privire la datele de identificare ale unui viitor abonament al carui titular va fi, daca este cazul. Clientul va fi responsabil de orice dauna cauzata ca urmare a divulgarii parolei sau din utilizarea parolei sau a ID-ului de utilizator si a eventualelor identitati multiple activate de catre terti. Clientul se obliga sa informeze de indata Easy Market S.p.A. de eventualul furt, pierdere sau insusirea cu orice titlu din partea tertilor a parolei sau a ID-ului de utilizator, chiar facand referire la eventualele identitati multiple activate. Utilizatorul este in intregime responsabil pentru pastrarea confidentialitatii asupra numelui de cont/adresei de e-mail si a parolei asociate. De asemenea, utilizatorul este in intregime responsabil de toate activitatile si informatiile care sunt transmise din contul sau adresa de e-mail care i-au fost alocate.
 5. GARANTII:
  Clientul garanteaza ca orice material sau mesaj postat in zonele publice ale EMcrs, provenind de la acesta in considerarea prezentului contract, este proprietatea sa si/sau poate dispune in mod liber, in caz contrar, clientul obligandu-se a garanta exonerarea Easy Market S.p.A. de orice eventuala consecinta prejudiciabila. De asemenea, clientul garanteaza ca acest material nu incalca vreun drept de autor, marca de fabricatie, brevet sau alt drept care rezulta din lege, din contract sau din cutuma. De asemenea clientul ia la cunostinta faptul ca este interzis folosirea sau incredintarea tertilor a dreptului de a utiliza serviciul impotriva moralei si ordinii publice si cu scopul de a aduce pagube linistii publice sau private, de a aduce atingere sau daune directe sau indirecte oricarei persoane si de a incerca incalcarea in vreun mod a secretului mesajelor private. Este interzisa revanzarea catre terti a acestui serviciu; in orice caz informatiile furnizate de client nu trebuie sa prezinte forme sau continut cu caracter pornografic, obscen, blasfemii sau defaimari. Este interzisa utilizarea serviciului pentru a contraveni in mod direct sau indirect legislatiei in vigoare. In orice caz, Easy Market S.p.A. are dreptul de a invoca rezolutiunea de drept a contractului, cu suspendarea serviciului, in mod unilateral, de fiecare data cand exista premisele unor incalcari ale obligatiilor clientului.
 6. UTILIZAREA SERVICIULUI EMCRS:
  Clientul va putea utiliza serviciul EMcrs gratuit, prin inregistrarea conform detaliilor cu privire la fiecare functionalitate. In speta, functia “Acces” va putea fi folosita de catre un singur utilizator/agentie; nu se vor putea realiza mai multe conexiuni in acelasi timp de la alte sedii ale agentiei, in schimb vor putea fi efectuate accesari multiple de la mai multe calculatoare din acelasi sediu. In orice caz, este exclusa in mod expres posibilitatea de a ceda contractul de abonament catre terti, cu titlu gratuit sau oneros, temporar sau definitiv, fara acordul scris din partea Easy Market S.p.A.
 7. OBLIGATII ALE UTILIZATORULUI:
  Utilizatorul/Agentia de turism se obliga sa utilizeze serviciul cel putin pe perioada de proba pentru a putea testa toate functionalitatile sistemului. Easy Market S.p.A. va avea dreptul de a suspenda cu efect imediat furnizarea serviciului, dezactivand ID-ul de utilizator in orice moment.
 8. DOCUMENTE NECESARE SI IDENTIFICAREA CLIENTULUI:
  Cu referire la serviciile care cer conectarea in retea, clientul ia la cunostinta si accepta existenta registrului electronic pentru functionarea serviciului, completat si arhivat prin grija Easy Market S.p.A. Continutul Logo-ului are caracter de confidentitalitate absoluta si va putea fi pus la dispozitie doar la cererea autoritatilor competente. In scopul identificarii exacte a conexiunii la internet, clientul ia cunostinta de faptul ca Easy Market S.p.A. identifica utilizatorul in momentul conectarii la reteaua Easy Market prin codul de acces format din ID-ul si parola utilizatorului.
 9. CLAUZA REZOLUTORIE EXPRESA:
  In cazul neindeplinirii obligatiilor mentionate in art. 4,5,6,7 ale prezentului contract, Easy Market S.p.A. va avea dreptul de a rezolutiona prezentul contract si de a solicita plata despagubirilor pentru daunele suferite.
 10. COMUNICARI: Toate comunicarile cu privire la contract vor fi trimise la adresele de posta electronica atribuite clientului sau comunicate de Easy Market S.p.A. pentru serviciul EMcrs: Easy Market S.p.A., S.S. Consolare 51/C, 47900 Rimini (Italia); biroul Comercial: Tel +40 21.655.07.14 – Fax +39 0541 489985 – comercial@easymarket.travelwww.easymarket.travel In conformitate si prin efectele art.1203 din Codul civil roman, subsemnatul declara ca a luat cunostinta de conditiile generale de contract si ca accepta expres punctul 3. Activare si suspendare, 4. Confidentialitate, 5 garantii, 6 utilizare a abonamentului, clauza rezolutorie expresa a conditiilor generale de contract.

Descărcați fișierul în format PDF

Citește mai mult

Informare in baza Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001

 

Informare in baza Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Stimate client, va informam ca in vederea realizarii serviciului, Easy Market S.p.A., cu sediul in Italia, Rimini, S.S Consolare, 51/C, 47900 Rimini, va prelucra datele furnizate de Dvs sau obtinute cu ocazia prestarii serviciului. Prelucrarea datelor va fi efectuata de Easy Market S.p.A., in persoana reprezentantului legal.
Lista responsabililor cu prelucrariea datelor personale si a tertilor destinatari de comunicari este disponibila in birourile Easy Market S.p.A. Prelucrarea datelor are loc prin proceduri ce permit protejarea confidentialitatii identitatii utilizatorului si consta in culegerea lor, inregistrarea, organizarea, pastrarea, elaborarea, modificarea, selectionarea, extragerea, confruntarea, utilizarea, interconexiunea, blocarea, comunicarea, raspandirea, anularea, distrugerea acestora, inclusiv combinarea a doua tipuri dintre activitatile de mai sus. Prelucrarea datelor, pe langa alte scopuri conexe, necesare furnizarii serviciului, vor fi folosite pentru:

a) a transfera datele catre societati colaboratoare, controlate si/sau care desfasoara functii strict conexe si instrumentale in operativitatea serviciului chiar inafara teritoriului Uniunii Europene;
b) a culege date si informatii in general si in special cu privire la orientari si preferinte ale utilizatorului; a trimite informatii si oferte comerciale chiar tertilor; a trimite material publicitar si informativ; a efectua comunicari comerciale, si interactive; a indeplini activitati directe de vanzare sau de plasament al produselor sau serviciilor; a elabora studii si cercetari statistice cu privire la vanzari, clienti si alte informatii si eventual a comunica acestea tertelor parti; a ceda tertilor datele culese si elaborate in scop comercial, chiar pentru vanzarea sau vanzarea experimentata si chiar inafara teritoriului Uniunii Europene, sau pentru toate acele scopuri cu caracter comercial si/sau statistic licit;
c) a comunica datele societatilor care desfasoara functii strict conexe si in strumentale cu operativitatea serviciului si/sau gestioneaza banci de date in scopul protejarii riscului de credit si accesibile chiar societatilor terte. Acordarea consensului la prelucrarea propriilor date personale din partea utilizatorului este obligatorie.
In caz de refuz a prelucrarii datelor personale mentionate la literele a), b) si c), societatea nu va putea furniza serviciul. Prelucrarea datelor utilizatorului in scopul mai sus indicat va avea loc in prealabil prin modalitatile automatizate si informatizate cu respectarea regulilor de confidentialitate si de securitate prevazute de lege. Datele vor fi pastrate in termenul legal in cadrul Easy Market S.p.A. si prelucrate de catre angajati si/sau profesionisti angajati de aceasta, care desfasoara activitatile de mai sus sub directa supraveghere si raspundere. In acest scop, datele comunicate de utilizator vor putea fi transmise subiectilor externi, chiar in strainatate, care desfasoara functii strict conexe si in strumentale operativitatii serviciului. Va informam de asemenea ca, in baza Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001, utilizatorul poate, in functie de modalitatile si limitele prevazute de normele in vigoare, sa ceara confirmarea existentei datelor personale care il privesc, sa primeasca comunicare inteligibila, sa aiba informatii cu privire la logica si scopul prelucrarii, sa ceara actualizarea, rectificarea, completarea, anularea, transformarea in forma anonima, blocarea datelor prelucrate prin incalcarea legii, inclusiv cele care nu mai sunt necesare pentru urmarirea scopului pentru care au fost adunate si in general poate exercita toate drepturile care ii sunt recunoscute de dispozitiile legale in vigoare.


Descărcați fișierul în format PDF

Citește mai mult